Тук ще намерите безплатни бланки и образци на най-използваните GDPR декларации, договори и други документи.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

 

Попълва се при събиране на данни от нови или съществуващи клиенти и партньори

СВАЛИ
Казуси

Декларация за съгласие от работник или служител

 

Попълва се при запознаване на служител с вътрешните правила на една организация

СВАЛИ

Декларация за обучение от работник или служител

 

Попълва се при провеждане на GDPR обучение на нови и съществуващи служители

СВАЛИ

Индивидуален GDPR Доклад

 

Безплатен доклад за вашата организация с индивидуални предложения и препоръки

Свали

Всички други бланки и документи

 

Не намирате нужните образци? Изпробвайте безплатно нашия GDPR софтуер и получете достъп до всички документи

Опитай безплатно

Безплатен GDPR Наръчник

 

Практични съвети и подходи за управление и обработка на лични данни

Свали

Внимание! Екипа на LT се старае да обновява и актуализира всички бланки и образци спрямо последните наредби на ОРЗД. Ползването на предоставените от нас документи по-никакъв начин не означава, че вашата организация спазва всички изисквания и LT не носи отговорност при неправилно, непълно или грешно използване на нашите документи.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

 

Попълва се при събиране на данни от нови или съществуващи клиенти и партньори

СВАЛИ
Казуси

Декларация за съгласие от работник или служител

 

Попълва се при запознаване на служител с вътрешните правила на една организация

СВАЛИ

Декларация за обучение от работник или служител

 

Попълва се при провеждане на GDPR обучение на нови и съществуващи служители

СВАЛИ

Всички други бланки и документи

 

Не намирате нужните образци? Изпробвайте безплатно нашия GDPR софтуер и получете достъп до всички документи

Опитай безплатно

Индивидуален GDPR Доклад

 

Безплатен доклад за вашата организация с индивидуални предложения и препоръки

Свали

Безплатен GDPR Наръчник

 

Практични съвети и подходи за управление и обработка на лични данни

Свали

Внимание! Екипа на LT се старае да обновява и актуализира всички бланки и образци спрямо последните наредби на ОРЗД. Ползването на предоставените от нас документи по-никакъв начин не означава, че вашата организация спазва всички изисквания и LT не носи отговорност при неправилно, непълно или грешно използване на нашите документи.

Софтуер за GDPR и Лични Данни

Бизнес решение за създаване и управление на GDPR процеси и документация

Поискай оферта Запиши се за демо!