Въпроси как да спазваш GDPR?

Всяка една организация, която обработва лични данни, е задължена да спазва последните GDPR изисквания.

В днешната статия ще разясним кои организации трябва да спазват Европейския регламент, различните видове лични данни и начини за спряване с новите изисквания.

кои организации трябва да спазват GDPR?

Ако една организация обработва лични данни, то тя е задължена да спазва Европейския регламент. Примери за подобни дейности са събиране на данни за потенциални и същестуващи клиенти, партньори или дистрибутори, служители или дори кандидати за работа. Този списък не е изчерпателен и обхваща всяка друга дейност, която изисква събирането на информация от физически лица. Ако такава е на лица, то фирмата трябва да бъде в съответстие с GDPR и да изгради вътрешна система, която да управлява нейните документи, регистри и процеси.

какво са лични данни?

Дефиницията на лични данни е много широка и означава всяка информация, свързана с идентифицируемо физическо лице. 

Примерите за лични данни включват:

  • собствено име и фамилия;

  • домашен адрес;

  • имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;

  • номер на картата за самоличност;

  • данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;

  • адрес на интернет протокол (IP);

  • идентификационен номер на „бисквитка“;

  • рекламния идентификатор на вашия телефон;

  • данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице.

Ако събирате подобна информация, трябва задължително да отговаряте на всички изисквания и да водите подробна документация как, къде и защо се съхранява и обработва тя. 

Разберете дали спазвате всички GDPR наредби и изисквания напълно безплатно

Само за 60 секунди!

 

Спестете 250 лв. и вземете вашия доклад сега!

 

100 % гаранция за качество

 

Разберете дали спазвате последните наредби!

 

Информационен център за GDPR

Какво е GDPR?

Повече за Европейския Регламент, неговите изисквания и видовете личните данни.

Кой трябва да спазва GDPR?

Кой фирми и организации са задължени да спазват новите наредби?

Защо трябва да спазваме GDPR?

4 важни причини, защо да спазваме Европейския Регламент

Безплатен Индивидуален GDPR Доклад

Разберете дали вашата организация спазва всички изисквания за лични данни

Безплатно Демо на Софтуер за GDPR

Опитайте безплатно най-новия софтуер за управляване и обработка на лични данни

Софтуер за GDPR и лични данни

Лесно решение, без нуждата от адвокати или други скъпи консултанти