GDPR flag

GDPR предвижда задължението за сключване на договор за обработване на лични данни. Ако искаш да разбереш кога си длъжен да сключваш такъв договор и какво включва той, попаднал си на правилното място.

Какво е договор за обработване на лични данни и защо е задължителен?

Като организация, която събира и обработва лични данни, вие сте задължени да създадете нужните процеси и мерки за сигурност, за да защитавате събраната от Вас информация от неправомерно използване и злоупотреба. Вашите партньори и подизпълнители също са задължени да спазват тези изисквания. Много от тях ще разработят собствени правила и политики, които обаче могат да разрешават обработването на данни, по начини, които не са разрешени във вашата организация. Тези различия  пораждат нуждата от сключването на договор за обработване на лични данни, в който вашите партньори и подизпълнители се съгласяват като минимум да спазват поне вашите правила и политики. Така вие гарантиранте на клиентите и служителите си, че данните им се обработват правомерно както от вас, така и от всички трети страни, които имат достъп до тях.

Кога съм длъжен да сключвам договор за обработване на лични данни?

Подобни споразумения за задължителни, когато една организация предоставя събираните от нея лични данни на трети страни. Това са всички физически и юридически лица, които нe са нейни служители или служители на клиента. Тези ситуации са голяма част от ежедневието на един бизнес. Примери за такива случаи са:

  • Данни на клиенти, които се изпращат на маркетинг агенции с цел реклама

  • Данни на служители, които се изпращат към външни счетоводни къщи, адвокатски кантори и подобни организации.

  • Данни на партньори, които се споделят с други партньори или подизпълнители

Какво включва договорът за обработване на лични данни?

 

Договорът за обработване на лични данни включва:

  • Данните, които се прехвърлят към третото лице

  • Основание, на което се прехвърлят

  • Начин на обработка на данните

  • Срок на обработка на данните

  • Мерки за сигурност

  • Последващо предаване на данните към трети лица

  • Клаузи за отговорност при нарушения

Разберете дали спазвате всички GDPR наредби и изисквания напълно БЕЗПЛАТНО

Само за 60 секунди!

 

Спестете 250 лв. и вземете вашия доклад сега!

 

100 % гаранция за качество и точност

 

Индивидуални препоръки и предложения

Информационен център за GDPR

Какво е GDPR?

Повече за Европейския Регламент, неговите изисквания и видовете личните данни.

Кой трябва да спазва GDPR?

Кой фирми и организации са задължени да спазват новите наредби?

Защо трябва да спазваме GDPR?

4 важни причини, защо да спазваме Европейския Регламент

Безплатни Бланки и Образци на Документи 

Всички оборотни GDPR документи и кога е нужно да бъдат изплозвани

Безплатен Индивидуален GDPR Доклад

Разберете дали вашата организация спазва всички изисквания за лични данни

Безплатно Демо на Софтуер за GDPR

Опитайте безплатно най-новия софтуер за управляване и обработка на лични данни

Софтуер за GDPR и лични данни

Лесно решение, без нуждата от адвокати или други скъпи консултанти

Какво е Договор за Лични Данни?

Какво представлява един такъв документ и в какви ситуации трябва да бъде прилаган?

Десет практически стъпки за прилагане на GDPR

Практически документ разработен от КЗЛД за спазване на Европейския Регламент

GDPR изисквания, срокове, обяснение и друга полезна информация

Регламентът ще изгради нов стандарт за защита на потребителите и техните данни