Софтуер за Адвокати и Правни Кантори

Вашият най-добър служител!

Запиши се за Демо Опитай безплатно

Какви са проблемите в една кантора?

Проблемите в една кантора

60% от времето на един адвокат преминава в ровене по папки и писане на документи

Микро вместо макро управление

Разпиляна информация между служители и системи

Тромаво разпределение на задачи и задължения

Пропуснати съдебни заседания и крайни срокове

Често търсене на телефони за справки и ровене по папки

Загуба на време в създаване на документи

Чести технически, правописни и човешки грешки

Модерно Решение за Модерни кантори

180% повишена продуктивност и два пъти по-добро обслужване на клиенти

Фокус върху голямата картинка

Една система за всички казуси, дела и заседания

Умно управление на екип, задачи и задължения

Календар и известия за предстоящи събития

Автоматични справки в Търговски регистър на всеки час

Създаване на типови документи за секунди

Извличане на информация от ТР и други публични източници

60% от времето на един адвокат преминава в ровене по папки и писане на документи

Микро вместо макро управление

Разпиляна информация между служители и системи

Тромаво разпределение на задачи и задължения

Пропуснати съдебни заседания и крайни срокове

Често търсене на телефони за справки и ровене по папки

Загуба на време в създаване на документи

Чести технически, правописни и човешки грешки

180% повишена продуктивност и два пъти по-добро обслужване на клиенти

Фокус върху голямата картинка

Една система за всички казуси, дела и заседания

Умно управление на екип, задачи и задължения

Календар и известия за предстоящи събития

Автоматични справки в Търговски регистър на всеки час

Създаване на типови документи за секунди

Извличане на информация от ТР и други публични източници

Дигитално управление на казуси

Най-добрият начин да оптимизирате дейността си

Опитай Безплатно

Съдебни Дела и Заседания

Сложете край на разпиляната информация, забравените заседания и пропуснатите крайни срокове

Опитай Безплатно

Екип, Задачи и Отговорности

По-ефективен начин да управлявате своя екип и техните задачи и задължения

Опитай Безплатно

Автоматично създаване на Документи

Забравете за попълването на документи в Word, PDF, или на ръка

Опитай Безплатно

Цени и Пакети

Предвидимо месечено ценообразуване, подходящо за всеки адвокат и всяка кантора

За адвокати

Цена за софтуер за адвокати

Пълен достъп до следните модули:


 • Казуси
 • Дела
 • Заседания
 • Справки
 • Задачи
 • Документи
 • Екип
 • Услуги
 • Фактури
 • Интеграции
 • GDPR
 • Custom

89 лв. на месец

За малки екипи

Цена за софтуер за адвокати

Пълен достъп до следните модули:


 • Казуси
 • Дела
 • Заседания
 • Справки
 • Задачи
 • Документи
 • Екип
 • Услуги
 • Фактури
 • Интеграции
 • GDPR
 • Custom

99 лв. на адвокат

+ 39 лв. на сътрудник или стажант

За големи кантори

Цена за софтуер за адвокати

Пълен достъп до следните модули:


 • Казуси
 • Дела
 • Заседания
 • Справки
 • Задачи
 • Документи
 • Екип
 • Услуги
 • Фактури
 • Интеграции
 • GDPR
 • Custom

99 лв. на адвокат

+ 49 лв. на сътрудник или стажант

Софтуер за Правни Кантори

Вашият най-добър служител!

Изпрати запитване Запиши се за Демо