Информация

Всички калкулатори предлагани от Legal Tech са напълно безплатни за ползване и споделяне.

Всяка услуга има подробни инструкции за ползване и употреба. При въпроси или интерес към разработване на допълнителни функционалности, моля пишете ни на office@legal-tech.bg

Калкулатор Граждански Договор

Калкулаторът изчислява възнагражденията на наетите лица по граждански договор и всички осигурителни вноски и данъци за сметка на възложителя и изпълнителя.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за изчисляване на процент нормативно признати разходи, както и за добавяне на доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори)

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.

Калкулатор Граждански Договор

Калкулаторът изчислява заплатите на работещите по трудов договор и всички осигурителни вноски и данъци за сметка за служителя и работодателя. Вградена е опция за автоматично изчисляване на процент ТЗПБ и минимален осигурителен доход (МОД) според кода по КИД и работното време.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за добавяне на доплащане за стаж и доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори).

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.

Калкулатор Договор за Управление

Калкулаторът изчислява възнагражденията по договори за управление и контрол (ДУК) и всички осигурителни вноски и данъци за сметка на възложителя и изпълнителя. Вградена е опция за автоматично изчисляване на процент ТЗПБ и минимален осигурителен доход (МОД) според кода по КИД и работното време.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за добавяне на доплащане за стаж и доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори)

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.

Калкулатор МОД

Минималният осигурителен доход (МОД) се определя по основни икономически дейности (код по КИД) и квалификационни групи професии, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

МОД е определен за един отработен пълен месец при законоустановеното работно време. При работа на непълно работно време МОД следва да се определи пропорционално на отработеното време.

В полето работно време по договор въведете дневната продължителност на работното време. След въвеждане на код по КИД и категория служители, калкулаторът автоматично изчислява МОД при непълно работно време.

Калкулатор СОЛ

Калкулаторът изчислява заплата и възнаграждения на самоосигуряващите се лица (СОЛ) и всички дължими осигурителни вноски и данъци. Вградена е опция за автоматично изчисляване на минимален осигурителен доход (МОД) според кода по КИД.

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.

Калкулатор Трудов Стаж

Калкулатора за трудов стаж изчислява общия трудов стаж спрямо въведените начална и крайна дата. Калкулатора автоматично преобразува трудовия стаж от брой дни в години, месеци и дни.

Калкулатора автоматично събира всички въведени периоди и изчислява общия трудов стаж на базата на въведената информация.

Калкулатор Законна Лихва

Калкулаторът се използва за изчисляване на законна лихва. Чрез въвеждане на начална и крайна дата, както и размер на вземането, калкулатора автоматично изчислява размера на натрупалата се законна лихва за определения период спрямо официалната формула за законна лихва:

[брой дни] * [размер на вземане] * 0.10 / 360

Калкулатора може да изчисли законната лихва и няколко различни периоди като автоматично сумира общата лихва за всички от тях.