GDPR flag

GDPR разрешава събирането и обработването на лични данни само след изрично съгласие на физическото лице.

Какво представлява декларацията за съгласие за обработване на лични данни?

Декларацията за съгласие е един от основните механизми, чрез който организациите могат да получат разрешение от физически лица (субекти на данни) за събиране, обработка и съхранение на техните лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). Съгласието трябва да бъде доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено изразено от лицето, което дава съгласие. Това означава, че лицето трябва да е напълно информирано за целите, за които ще се използват неговите данни, и да е дало ясна и положителна декларация за съгласие.

Кога се използва декларацията за съгласие?

Декларацията за съгласие се използва в различни контексти, когато организациите искат да обработват лични данни на физически лица. Примери за такива случаи включват:

 • Работа и комуникация с клиенти: Преди да обработвате данните на Вашите клиенти организацията Ви трябва да получи писмено съгласие от всеки субект

 • Маркетингови дейности: Организациите задължително трябва да изискват съгласие за изпращане на рекламни материали, бюлетини или промоционални оферти.

 • Онлайн услуги: При регистрация на нови потребители на онлайн платформи или приложения задължително се изисква съгласие за обработка на данни.

 • Медицински изследвания: Пациентите трябва да дадат съгласие, за да се включат в клинични проучвания или да споделят своите данни за научни цели.

 • Социални медии: Потребителите трябва да дадат съгласие за обработка на данни, когато създават профили или споделят съдържание.

Съгласието е необходимо, когато няма друга правна основа за обработка на данни, като например изпълнение на договор, законово задължение или защита на жизненоважни интереси.

Кога не се използва декларация за съгласие?

Има ситуации, в които декларацията за съгласие не е необходима или не е подходяща:

 • Изпълнение на договор: Ако обработката на данни е необходима за изпълнение на договор, в който субектът на данни е страна, съгласието не е задължително.

 • Законни задължения: Когато обработката на данни е необходима за изпълнение на законови задължения, съгласието не е приложимо.

 • Защита на жизненоважни интереси: Ако обработката на данни е необходима за защита на жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго физическо лице, съгласието не се изисква.

 • Обществени интереси и изпълнение на официални правомощия: В някои случаи обработката на данни може да се извършва на основание на обществени интереси или при изпълнение на официални правомощия.

Защо декларацията за съгласие не е достатъчна?

Докато съгласието е важен инструмент за защита на личните данни, то не винаги е достатъчно и може да не бъде най-подходящият правен инструмент в определени ситуации:

 1. Уязвимост на субекта на данни: Лица в уязвими позиции, като например служители или пациенти, може да не могат да дадат истински свободно съгласие поради неравнопоставеност в отношенията с организацията.

 2. Оттегляне на съгласие: Субектите на данни имат право да оттеглят съгласието си по всяко време. Това означава, че организацията може да бъде принудена да спре обработката на данни, което може да е проблематично за бизнес процесите.

 3. Наличие на други правни основания: Често има други правни основания за обработка на данни, които са по-подходящи и не изискват съгласие, като например изпълнение на договор или законово задължение.

 4. Тежест на доказване: Организацията, която разчита на съгласието като правно основание за обработка на данни, трябва да може да докаже, че съгласието е било дадено по правилния начин, което може да бъде трудоемко и сложно.

Декларацията за съгласие е ключов елемент в рамките на GDPR и представлява важен инструмент за защита на личните данни на физическите лица. Въпреки това, тя не винаги е необходима или подходяща и трябва да се използва внимателно, като се имат предвид контекстът и правните изисквания. Разбирането на ограниченията и възможностите на съгласието е от съществено значение за ефективното и законно управление на личните данни.

Бързо и лесно съответствие с GDPR

Най-доброто решение за създаване и управляване на GDPR документи и процеси

Поискай оферта Безплатна консултация