Декларация - Липса на Дейност

Декларация за липса на дейност

Данни за дружество

Тук ще бъдат изпратени създадените документи
Дружеството *

Информация

Услугата автоматично създава декларация за липса на дейност, нужното приложение до НСИ, както и декларация за истиността на въведената информация.