Калкулатор - Договор за Управление и Контрол

Калкулатор: Договор за управление и контрол

Данни за изпълнителя

Месец:
г.
Дата на раждане *
Роден/а:
Осигурен на друго основание *
Размер:лв.
%
Размер:лв.
Размер:лв.

Възнаграждение

Размер:
Валута *

[12219]*1.95583

За сметка на служителя:

0.0838*[12232]
0.022*[12232]
0.1058*[12232]
0.032*[12232]
0.1*[12240]

За сметка на работодателя:

0.1092*[12232]
0.028*[12232]
0.1372*[12232]
0.01*[12216]*[12232]
0.048*[12232]

Информация

Калкулаторът изчислява възнагражденията по договори за управление и контрол (ДУК) и всички осигурителни вноски и данъци за сметка на възложителя и изпълнителя. Вградена е опция за автоматично изчисляване на процент ТЗПБ и минимален осигурителен доход (МОД) според кода по КИД и работното време.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за добавяне на доплащане за стаж и доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори).Въведете брутното възнаграждение в полето “Възнаграждение” и калкулаторът мигновено изчислява размера на чистата сума за получаване. За детайлна справка за дължимите данъци и осигуровки, натиснете бутона “Изчисли данъци и осигуровки“.

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.