Калкулатор - Законна Лихва

Калкулатор: Законна Лихва

Repeater

Сума:
От
До
Дни
Лихва
Сума:
От
До
Дни
Лихва
Сума:
От
До
Дни
Лихва
Лихви

Информация

Калкулаторът се използва за изчисляване на законна лихва. Чрез въвеждане на начална и крайна дата, както и размер на вземането, калкулатора автоматично изчислява размера на натрупалата се законна лихва за определения период.

Калкулатора може да изчисли законната лихва и за няколко различни периоди като автоматично сумира общата лихва за всички от тях.

При кои случаи се начислява “законна лихва”?

Законна лихва се използва при изчисляване на:

  • Лихви върху такси, данъци и други държавни вземания (включително просрочени задължения към НАП)

  • съгласно Закона за лихвите върху такси, данъци и други държавни вземания;

  • Лихва за невнесени социални осигуровки 

  • лихвата по вземанията на НОИ и ДЗПО (сългасно Чл. 113. на КСО)

  • Лихва за невнесени здравни осигуровки

  • Дължимите здравноосигурителни вноски се събират със законната лихва за периода на закъснението (чл. 107 от Закона за здравното осигуряване).

  • Обезщетение при неизпълнение на парично задължение по ЗЗД

  • Регламентирано е в чл.86 от ЗЗД и е в размер на законната лихва от деня на забавата.

Калкулаторът може да се използва и за изчисляване на законна мораторна лихва. Когато длъжникът на парично задължение просрочи изпълнението му, възниква задължение да обезщети кредитора си. Това задължение е прието да се нарича лихва, но за да се разграничава от същинската лихва, същата се обозначава като мораторна (закъснителна) лихва. Тя може да е договорена или законова. Когато тя е законова съгласно чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), може да се прилага настоящия калкулатор.