Калкулатор - Трудов Договор

Калкулатор: Tрудов договор

Данни за служителя

Месец:
г.
Дата на раждане *
Роден/а:
лв.
%
г.
%
Осигурен на друго основание *
/напр. по трудов или граждански договор/
Размер:лв.
Размер:лв.

Възнаграждение

Размер:
Валута *

[10147]*1.95583
0.01*[10143]*[10186]*[10185]

За сметка на служителя:

0.0838*[10161]
0.022*[10161]
0.1058*[10161]
0.032*[10161]
0.1*[10173]

За сметка на работодателя:

0.1092*[10161]
0.028*[10161]
0.1372*[10161]
0.01*[10184]*[10161]
0.048*[10161]
Информация

Калкулаторът изчислява заплатите на работещите по трудов договор и всички осигурителни вноски и данъци за сметка за служителя и работодателя. Вградена е опция за автоматично изчисляване на процент ТЗПБ и минимален осигурителен доход (МОД) според кода по КИД и работното време.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за добавяне на доплащане за стаж и доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори).Въведете брутното трудово възнаграждение в полето “Възнаграждение” и калкулаторът мигновено изчислява размера на чистата сума за получаване. За детайлна справка за дължимите данъци и осигуровки, натиснете бутона “Изчисли данъци и осигуровки“.

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.