Калкулатор - Граждански Договор

Калкулатор: Граждански договор

Данни за Изпълнителя

Месец:
Дата на раждане *
Роден/а:
Пенсионер: *
Пенсионер:
Самоосигуряващо се лице: *
Самоосигуряващо се лице:
%
/Процент нормативно признати разходи/
Осигурен на друго основание *
/напр. по трудов или граждански договор/
Размер:лв.
Размер:лв.

Възнаграждение

Размер:
Валута *

Калкулатор - данъци и осигуровки

0.[13798]*[13812]
0.032*[13817]
0.0658*[13817]
0.0878*[13817]
0.022*[13817]
0.048*[13817]
0.0822*[13817]
0.1102*[13817]
0.028*[13817]
0.1*[13828]
Информация

Калкулаторът изчислява възнагражденията на наетите лица по граждански договор и всички осигурителни вноски и данъци за сметка на възложителя и изпълнителя.

За по-голяма прецизност на резултатите е предвидена опция за изчисляване на процент нормативно признати разходи, както и за добавяне на доходи от други основания (други трудови договори, граждански договори). Въведете брутното възнаграждение в полето “Възнаграждение” и калкулаторът мигновено изчислява размера на чистата сума за получаване.
За детайлна справка за дължимите данъци и осигуровки, натиснете бутона “Изчисли данъци и осигуровки”.

Калкулаторът работи и със суми в евро, при което изчислява дължимите данъци и осигурителни вноски в лева, както и чиста сума за получаване в евро.