Калкулатор - Адвокатски Възнаграждения

Калкулатор - адвокатски възнаграждения

Услуги

лв.
Изготвяне на документите на друг език
Време за предоставяне на услугата
Особена фактическа и правна сложност
лв.
лв.
лв.

Общо всичко

лв.
лв.
лв.

Информация

Калкулаторът е базиран на обновената през 2022 Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Калкулаторът предоставя възможност за:

  • изчисляване на възнаграждението въз основа на материален интерес;

  • избор на услуга с фиксирано възнаграждение по Наредбата

Калкулаторът позволява да изчислите възнаграждението за няколко услуги, като в този случай можете да видите:

  • възнаграждението за всяка отделна услуга

  • сумата на всички възнаграждения

Допълнително, калкулаторът може да вземе предвид:

  • изготвянето на документи на чужди езици – цената на възнаграждението се увеличава с 1/2 за всеки език

  • фактическата и правна сложност на случая – цената се умножава по 2

  • предоставянето на услугата при спешност или работа в почивни дни – цената се умножава по 2

  • начисляването на ДДС

Legal Tech не носи отговорност при неправилни изчисления на калкулатора. 

При въпроси, препоръки и коментари можете да се свържете с нас на office@legal-tech.bg