Проверка на Лична Карта

Проверка на ЛК

Информация

Проверка за валидност на ЛК в регистъра на МВР. Официалния сайт на регистъра можете да намерите тук:

МВР – Справка за Валидност на Документи