Проверка на ЕГН

Проверка на ЕГН
Алгоритъмът за валидация на ЕГН е публичен и е публикуван на официалния сайт на ЕСГРАОН.

Информация

Алгоритъмът за валидация на единен граждански номер (ЕГН) е публичен и е публикуван на официалния сайт на ЕСГРАОН

Ако сте убедени, че сте роден(а) в даден регион, а проверката тук показва друг, не е задължително това да е грешка. В системата ЕСГРАОН, когато се родят твърде много деца в даден регион и ден, се използват номера “на заем” от друг регион.