НКПД - Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

wdt_ID Код Наименование на професията
1 96290012 Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект
2 96290011 Сценичен работник
3 96290010 Работник, туристическа маркировка
4 96290009 Работник, поддържане на спортни съоръжения
5 96290008 Работник, археологически разкопки
6 96290007 Работник, паркинг
7 96290006 Работник, панаири
8 96290005 Работник, луна-парк
9 96290004 Обслужващ работник, увеселителен парк
10 96290003 Работник, гардероб
НКПД Информация

Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България е разработена в съответствие с методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-88), издание на Международната организация на труда, Женева, 1990 г.

Всички промени на НКПД 2020 (2021) , НКПД 2019, НКПД 2011, НКПД 2008, НКПД 2005 са включени и всички кодове са актуализирани в конкретната таблица.

Заповеди

Списъци