Разбери дали трябва да спазваш GDPR още сега!

В днешната статия ще ви разкажем повече за обработването и управлението на лични данни и как да разберете дали спазвате изискванията на Европейския регламент.

Как да разбера дали GDPR се отнася за мен?

Ако един бизнес обработва лични данни, то той е задължен да спазва Европейския регламент и има нужда от система, която да управлява неговите документи, регистри и процеси. Дефиницията на лични данни е много широка и означава всяка информация, свързана с идентифицируемо физическо лице. 

Примери за лични данни включват:

  • собствено име и фамилия;
  • домашен адрес;
  • имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
  • номер на картата за самоличност;
  • данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;
  • адрес на интернет протокол (IP);
  • идентификационен номер на „бисквитка“;
  • рекламния идентификатор на вашия телефон;
  • данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице.

Ако събирате подобна информация, трябва задължително да отговаряте на всички изисквания и да водите подробна документация как, къде и защо се съхранява и обработва тя.

Как да разбера дали спазвам нужните GDPR изисквания?

Екипа на LT създаде кратък въпросник, който анализира вашата дейност в рамките на 60 секунди и създава подробен доклад относно потенциалните пропуски и глоби. За да разберете дали спазвате GDPR, попълнете формата по-долу.


Разбери дали спазваш GDPR още сега!
Какви лични данни събирате за вашите клиенти, партньори или служители? *


Искам да науча повече!

Поздравления за интереса Ви към една сложна, но иначе много интересна сферта. Екипа на Legal Tech ви предлага да се запознаете със следните статии: