ЕПЕП – какво можете да правите през портала още днес?

Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) си поставя изключително амбициозната цел да дигитализира правосъдието, но какво всъщност може да направи един адвокат през портала днес?

В тази статия ще разберете:

  • как се извършва регистрация в ЕПЕП
  • какви функционалности можете да ползвате с и без регистрация още днес

 

Регистрация в портала

За да извършите регистрация в ЕПЕП е необходимо да попълните заявление, което да подадете на място в съда. Заявлението можете да свалите оттук.  

⚠️ Важно! Заявленеито се подава единствено лично или чрез нотариално заверено пълномощно! Също така трябва предварително да си подготвите заявленеито, защото на място в някои съдилища няма бланки.

Възможна е и регистрация с електронен подпис.

 

Активни функционалности на ЕПЕП

Към момента (30.06.2021) към ЕПЕП са свързани почти всички съдилища, с малки изключения. Пълния списък на съдилищата можете да видите тук.

Порталът поддържа извършването на справки по дела без извършена регистрация, но достъпът до тях е ограничен.

След като вече сте регистрирани можете да получите пълен достъп до дадено дело след подаване на изрично заявление, което можете да изтеглите оттук.

⚠️ Важно! Наличието на профил не Ви дава право на пълен достъп до всички дела, а само до тези, по които сте подали заявление.

💡Съвет: Можете да ползвате системта на Legal Tech BG и автоматично да правите справка по делото в ЕПЕП в зависимост от правата Ви на достъп по делото.

No alt text provided for this image

Освен това към днешна дата ЕПЕП предлага възможност да се получават електронни призовки, включително и уведомления за определени процесуални действия на посочения в профила електронен адрес.

Друга действаща функционалност е възможността за изкарване на свое или чуждо електронно свидетелство за съдимост директно през портала.

 

Заключение

Дигитализацията на правосъдието е сложен и бавен процес, който изисква голям ресурс на време, умения и пари. Не е възможно да се постигне качествено изпълнение на такъв проект “между другото” и “на парче”.

Процесът по въвеждане на електронното правосъдие беше забавен твърде много, а в момента е форсиран до степен, до която може да доведе до объркване на цялото деловодство на съдилищата. Беше спрян достъпа до старите системи на съдилищата, които предоставяха по-пълна и точна информация по делата от ЕПЕП.

Пеходът от старата към новата система стана от “днес за утре” и резултатът е същият.

Приветстваме всички промени и вярваме, че бъдещето на правосъдието е дигитално, но трябва да бъде вложена повече енергия и мисъл в създаването на тези сложни процеси, така че да могат българските адвокати да продължат да осъществяват професионалните си задължения. В крайна сметка целта на електронното правосъдие е да подобри правораздаването, а не да го влоши.

 

Полезна информация

Правила за ползване на ЕПЕП

Софтуер за Адвокати и Правни Кантори

Вашият най-добър служител!