Какво са правните технологии (legal tech)?

Под правни технологии разбираме всички софтуерни продукти и услуги, насочени към подпомагане на работата на юристите.
 
Правните технологии могат да бъдат много семпли, като система за справки, или да използват най-модерните технологии за изкуствен интелект.
 
Правните технологии използват достъпните на пазара технически решения и ги приспособяват за определена цел.
 
Така например автоматизирана справка с даден регистър като ТРРЮЛНЦ, ЕСГРАОН или др. е правна технология.

 

Видове правен софтуер

Съществуват много видове правен софтуер, който може да бъде по-общ или специализиран, например софтуер за съотвествие с GDPR, ЗМИП или др.
В практичен план в България имаме две основни групи софтуери за кантори и адвокати:
  • софтуер за управление на дела, казуси и екип
  • софтуер за проучвания (най-често на съдебна практика)

 

Защо се ползва софтуер за кантори и адвокати?

В света, особено в САЩ и развитите европейски икономики, адвокатските кантори разчитат на правните технологии, за да гарантират висока продуктивност. Нека разгледаме какви са основните ползи от ползването на такива софтуерни решения.

 

Спестяване на време

На първо място, кантората ни има определена производителност, която е тавана за възможната печалба от дейността. Ако използваме софтуер, можем да намалим значително времето, необходимо за изпълнение на професионалните ни задачи. Като резултат ще имаме повече време за нови клиенти и повече приходи.

 

Намаляване на грешките

На следващо място, използването на софтуер за кантори и адвокати намалява значително грешките и повишава качеството на предлаганите услуги. Софтуерът позволява да се премахнат техническите грешки при копиране на информацията. Освен това компютърът не се изморява и не допуска грешки, колкото и да работи.
 
Пример може да бъде създаването на комплект от документи, който ползва многократно една и съща информация. През системата на ЛИГЪЛ ТЕК БГ, например, може да се създаде пълна документация за регистрация на дружество, без да е необходимо да попълвате данните за всеки отделен документ.
Работно Табло за Адвокати - Регистрация на Фирма

Друга много често допускана грешка е да се пропусне нещо. Това е особено опасно при водене на съдебни дела. 

За да не пропусне нищо, препоръчваме използването на чек-листове, през които да минавате всеки път, когато извършвате дадена комплексна задача. Това може да е подготовка за заседание или друго. 

Изграждане на доверие с клиента

Софтуерът за кантори и адвокати позволява да предоставим много по-добро клиентско обслужване. В крайна сметка клиентите са тези, които плащат и благодарение на които кантората ни съществува.
 
Определено ще ни е от полза да им предоставим качествено и персонализирано клиентско обслужване.
 
Представете си, че получавате телефонно обаждане от клиент с казус от преди няколко месеца. Пита Ви докъде е стигнало делото му. Тъй като водите много дела, в точно този момент не знаете какво е последното движение по този случай. Често адвокатите дават неясен отговор, с който подрива изграденото доверие в клиента.
 
Ако имате софтуер за управление на делата, ще можете веднага по името на клиента да откриете всички негови дела. В секцията за справки ще видите и всички извършени справки от Вашите стажанти и колеги.
 

Така независимо с кого се свърже клиента, ще може да получи бърза, точна и ясна информация по неговия случай.

ПРЕОБРАЗИ КАНТОРАТА СИ

Използването на софтуер за правни кантори увеличава продуктивността с до 60%.

Опитай Безплатно за 14 дни Поискай Демо

Координация в екипа

Оперативната работа в една кантора на пръв поглед е доста хаотична. Много от задачите са комплексни и не може да бъде предвидено времето за тяхното изпълнение, постоянно изскача “нещо важно”, за което трябва да говорим с колегата и т.н. Освен това е много трудно за управителя на кантората да разбере кой какво наистина прави.
 
Този модел на работа драстично намалява продуктивността на всички в кантората. Със софтуера за кантори и адвокати ще можете веднага да видите кой върху какво работи и колко е натоварен. Ако някой има нужда от допълнителна информация по случая, тя вече е налична в системата. Така всеки ще има малко по-спокоен и много по-продуктивен работен ден, а мениджърът на екипа ще вижда натоварването на всеки.

 

Управление на знанието

Това е може би най-подценявания ресурс на кантората. Интуитивно всеки опитен юрист пази знанието си, защото всеки знае поговорката “занаят се краде”.
 
Това обаче е само едната страна на монетата.
Каква е ползвата да опазим занаята си, ако само ние знаем как да обслужваме клиентите? По този лишаваме кантората си от ценен ресурс.
 
Софтуерът може да ни помогне да постигнем правнилния баланс между това да споделим правилната информация с колегите си и едновременно с това да защитим знанието си.
Ако използвате софтуер, можете лесно да определите кой до какво има достъп, да го прекратите с един клик и да елиминирате възможността цялата информация да бъде свалена наведнъж.

Стратегическо планиране

Може би най-голяма полза, от софтуерите за кантори и адвокати, е, че ни позволяват да извършваме анализ на данните, които вече сме събрали.
 
Човешкият мозък не може да систематизира такъв голям обем от данни. Ако обаче видим графиката от данните, веднага можем да разберем какво се случва и да вземем добро управленско решение.
 
Повече за взимането на добри управленски решения въз основа на данните можете да прочетете в тази наша статия.

Заключение

Използвнаето на правилния софтуер може да ускори драстично развитието на Вашата кантора. Софтуерът помага да премахнете черната работа и грешките и по този начин да се фокусирате върху развиетието и разрастването на кантората си.

ПРЕОБРАЗИ КАНТОРАТА СИ

Използването на софтуер за правни кантори увеличава продуктивността с до 60%.

Опитай Безплатно за 14 дни Поискай Демо