Управление на информацията по казуси

Адвокатската работа в по-голямата си част се свежда до управление на определена информация. В тази статия ще разгледаме как най-ефективно и систематично да подреждаме и управляваме информацията по казусите, които работим.

Какъв е проблемът?

Информацията по едно дело може да има много източници, поради което е трудна за организиране. Това могат да бъдат:

 • разговори и срещи с клиенти
 • имейли
 • документи, изпратени от клиента
 • създадени от нас документи
 • документи, получени от съд или друга институция
 • информация за свършените задачи от членовете на нашия екип
 • справки и бележки
 • контактни данни за клиент

Лошото организиране и управление на тази информация може да доведе до сериозни грешки или пропуски в работата по казуса или безброй изгубени часове в търсенето на точния файл.

Система за подреждане на информацията

Работейки по казус, трябва във всеки момент да можем бързо и лесно да съхраним или достъпим всяка информация.

За да придобием навика винаги да подреждаме информацията на правилното място, е необходимо да ползваме система, която ни дава възможност веднага и непосредствено да започнем създаването на бележка, документи или нещо друго и впоследствие бързо и лесно да свържем тази информация със съответното дело или казус.

Това е и водещият принцип в деловодната система за адвокатски кантори на Legal Tech BG. Независимо какво правите, в рамките на 1-2 клика може да започнете да въвеждате:

 • нов контакт
 • нова задача/ изработени часове
 • нова бележка
 • нов казус
 • ново дело
 • нов документ

Понякога дори няколко секунди забавяне могат да доведат до забравяне на мисълта. Когато системно подходим по този начин, можем да имаме пълното спокойствие, че всичко важно е на едно място.

Независимо какво сме създали – задача, дело или друго, цялата информация в крайна сметка се свързва със съответния казус. Така ние се фокусираме върху работата по същество и само с един клик можем да свържем дадената информация с казуса.

Заключение

Без значение каква систама ползвате, за да управлявате казусите си, силно препоръчваме тя да поддържа възможност за бързо и лесно подреждане и създаване на информация, за да можете да спестите значително време и да повишите нивото на предоставяните от Вас и екипа Ви услуги.

Софтуер за Адвокати и Правни Кантори

Вашият най-добър служител!