Управление на Дружества

Професионален софтуер за адвокати и счетоводители

Изпрати запитване
Регистрация на Фирма

Автоматично създаване на документи за Търговски Регистър

Включително за Регистрация на Дружество, Промени в Обстоятелства и ГФО

Изпрати запитване

Създаване на документи за секунди

Автоматично генериране на всички документи в рамките на няколко секунди 

Без грешки или корекции

Гаранция за актуалност на данните чрез автоматично извличане на информация от Търговския Регистър

Архив и история на всяко дружество

Пълен архив на всяко дружество от първоначална регистрaция, през промени в обстоятелства до ликвидация

Лесно споделяне и редакция

Получавате всички документи в удобен Word формат за улеснено споделяне и последващи редакции

 

Регистрация на Дружество

Автоматично създаване на всички документи за основаване на ЕООД или ООД

Изпрати запитване
Регистрация на Фирма

Промени в Обстоятелства

Промяна на наименование, адрес, дейност, както и увеличение на капитал и продажба на дялове

Промени в Обстоятелства на Дружество
Изпрати запитване

Годишен Финансов Отчет ( ГФО)

Създаване на документи за ГФО за последните 5 години с опция за разпределение на печалба

Годишен Финансов Отчет
Изпрати запитване

Декларация за липса на дейност

Създаване на всички документи само за 20 секунди

Изпрати запитване
Декларация за Липса на Дейност

Допълнителни безплатни услуги

Достъп до всички счетоводни калкулатори, справки на НКИД или НКПД, въпросници и други

Изпрати запитване
Безплатни Счетоводни Калкулатори

Управление на Дружества

Професионален софтуер за адвокати и счетоводители

Изпрати запитване
Регистрация на Фирма