Персонални автоматизации

Уважаеми юристи и адвокати,

Това е нашият портал за създаване на персонални автоматизации, създаден, за да можете да оптимизирате собствените си процеси, така както е най-подходящо за Вашата собствена кантора.

Системата ни позволява генерирането на документи, съдържащи информация от всеки един от модулите, които ползвате.

Какво са автоматизираните документи?

Автоматизираните документи могат да съдържат информация, която вече съществува в системата ни или която въвеждате при създаването му.

Ако искате да създадете документ по дадено дело, чрез нашата система можете автоматично да извлечете номера на делото, състава, съда и т.н. По този начин не може да стане грешка при пренасянето на данни и не губите време.

Как се създават автоматизирани документи?

За да извлечете информация е необходимо единствено да сложите някой от посочените в тази документация тагове или да създадете свои собствени. 

Тагът изглежда по следния начин:

{{tag}}

Тагът е в къдрави скоби – “{{}}”, винаги е на латиница и обикновено в него се използва дума, която да ни подсказва за неговото съдържание. В тага не може да има интервали. Ако искате тагът да е от повече от една дума, използвате “_”. Например “{{vid_podvid}}”.

 

Можете да използвате автоматизациите, за да създавате:

 • договори
 • съдебни документи
 • оферти
 • имейли
 • и още много други

Всяка кантора има своя собствен пулс и вярваме, че чрез автоматизирането на Вашите документи ще успеете да повишите качеството на услугите си и да оптимизирате времето на екипа си.

Успех и приятно автоматизиране!

Екипът на ЛИГЪЛ ТЕК БГ

 • {{contact_details}} – пълно описание на избрания контакт
 • {{drujestvo}} – описание само за юридически лица, при което името на управителя е първо.
 • {{ime}} – име или наименование на контакта.
 • {{vid_identificator}} – вид идентификатор. Например, ЕГН, ЕИК или друго.
 • {{id}} – идентификатор. Съдържа самите символи на идентификатора. Например, 204932074.
 • {{dds_id}} – номер по ДДС. Например, BG204932074
 • {{usluga_description}}
 • {{usluga_procedure}}
 • {{usluga_price}}
 • {{usluga_time}}
 • {{usluga_other}}
 • {{isk_danni_ishtec}} – пълни данни за страната, която е започнала процеса (ищец, взискател, заявител и др.). Пример: ЛИГЪЛ ТЕК БГ ООД, с ЕИК: 205932074, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Струмица № 1, представлявано от ЕЛИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ
 • {{isk_ime_ishtec}} – име/наименование на страната, която е започнала процеса. Пример: Лигъл Тек БГ ООД
 • {{isk_eik_ishtec}} – ЕИК на страната, която е започнала процеса. Пример: 205932074
 • {{isk_adres_ishtec}} – адрес на страната, която е започнала процеса. Пример: гр. София, ул. Струмица № 1
 • {{isk_upravitel_ishtec}} – управител на страната, която е започнала процеса. Пример: Елислав Атанасов. Внимание! Да се ползва само когато винаги страната е дружество, иначе стойността ще е празна.
 • {{isk_danni_otvetnik}}  –  пълни данни на ответната страна в процеса (ответник, длъжник и др.). Пример:
 • {{isk_eik_otvetnik}} – ЕИК на  ответната страна в процеса.
 • {{isk_upravitel_otvetnik}} управител на  ответната страна в процеса. Внимание! Да се ползва само когато винаги страната е дружество, иначе стойността ще е празна.
 • {{isk_adres_otvetnik}} – адрес  на  ответната страна в процеса
 • {{isk_ime_otvetnik}} – име/ наименование на на  ответната страна в процеса
 • {{isk_godina}} – дата на завеждане на делото. Пример: 10.07.2020
 • {{isk_nomer}} – номер на дело. Пример 60213
 • {{isk_sud}} – съд. Пример: Софийски районен съд
 • {{isk_sud_adres}} – адрес на съда. Пример: бул. Цар Борис III № 54
 • {{isk_grad}} – град, в който се намира съда. Пример: гр. София
 • {{isk_delo_vid}} – вид дело. Пример: гр. д.
 • {{isk_sastav}} – съдебен състав. Пример: 9 състав
 • {{isk_otdelenie}} – отделение. Пример: Наказателно отделение