Данни на КЗЛД

ДАННИ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2