ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

Регистрация на Дружество

Услугата подържа регистрация на ЕООД и ООД, с до четири  управителя и осем съдружника и генерира следните документи:

 • Учредителен Протокол
 • Учредителен Акт за ЕООД ( Дружествен Договор за ООД)
 • Съгласие и Образец от Подпис
 • Декларация по член 13 от Закона за ТР
 • Декларация по член 141 от Закона за ТР

Промени на Обстоятелства на Дружество

Услугата генерира всички документи при промени в обстоятелствата като промяна на име, адрес или дейност, освобождаване или назначаване на управител, увеличаване на капитал и/или продажба на дялове:

 • Протокол Решение  (Протокол от Общо Събрание за ООД)
 • Учредителен Акт (Дружествен Договор за ООД)
 • Съгласие и Образец от Подпис за нови управители
 • Молба за приемане на съдружник
 • Декларация по член 13 от Закона за ТР

Ликвидация на Дружество

 • Очаквайте скоро!

и още:

Годишен Финансов Отчет (ГФО)

Услугата генерирате следните документи за приемане на годишен отчет за последните пет години:

 • Протокол Решение за ЕООД (Протокол от Общо Събрание за ООД)
 • Декларация по член 13 от Закона за ТР

Декларация за Липса на Дейност

 • Очаквайте скоро!